2024.03.01
Albin
Kezdőlap Belföld Új köztársasági elnöke lesz Magyarországnak! Mutatjuk a választás menetrendjét

Új köztársasági elnöke lesz Magyarországnak! Mutatjuk a választás menetrendjét

Államfővé megválasztható minden választójoggal rendelkező állampolgár, aki a választás napjáig a harmincötödik életévét betöltötte.

Szombat este váratlanul lemondott Novák Katalin. Az alábbiakban röviden összeszedtük, hogy milyen lépések jöhetnek ezután, hogy lehet új köztársasági elnöke Magyarországnak. A köztársasági elnök lemondásának körülményeit szabályozó törvény szerint az alábbiak következnek ezután. A hivatalos szöveg szerint:

„A köztársasági elnök az Országgyűléshez intézett nyilatkozatával lemondhat megbízatásáról. A lemondás érvényességéhez az Országgyűlés elfogadó nyilatkozata szükséges. Az Országgyűlés tizenöt napon belül kérheti a köztársasági elnököt, hogy elhatározását újból fontolja még. Ha a köztársasági elnök elhatározását fenntartja, az Országgyűlés a lemondás tudomásulvételét nem tagadhatja meg.”

Amennyiben a köztársasági elnök lemondása végleges, akkor új köztársasági elnököt választ az Országgyűlés. A törvény szövege szerint: „Köztársasági elnökké megválasztható minden választójoggal rendelkező állampolgár, aki a választás napjáig a harmincötödik életévét betöltötte.”

Érdemes tudni egyébként, hogy a köztársasági elnök a magyar fegyveres erők főparancsnoka is, de ami a legfontosabb Magyarország államfője a köztársasági elnök, aki kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. A választás menete a következőképpen történik:

„29/B § (1) A köztársasági elnök választását jelölés előzi meg. A jelölés érvényességéhez az Országgyűlés legalább ötven tagjának írásbeli ajánlása szükséges. A jelölést az Országgyűlés elnökénél a szavazás elrendelése előtt kell benyújtani. Az Országgyűlés minden tagja csak egy jelöltet ajánlhat. Annak, aki több jelöltet ajánl, mindegyik ajánlása érvénytelen.

Az Országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja. A szükséghez képest többszöri szavazásnak van helye. Az első szavazás alapján megválasztott köztársasági elnök az, aki a képviselők kétharmadának szavazatát elnyeri. Ha az első szavazás alkalmával ezt a többséget egyik jelölt sem nyeri el, az bekezdésnek megfelelő új ajánlás alapján újból szavazást kell tartani.

A második szavazás alapján való megválasztáshoz ugyancsak a képviselők kétharmadának szavazata szükséges. Ha a második szavazás alkalmával egyik jelölt sem nyerte el a megkívánt többséget, harmadszori szavazást kell tartani. Ez alkalommal csak arra a két jelöltre tehet szavazni, akik a második szavazás alkalmával a legtöbb szavazatot kapták.

A harmadik szavazás alapján megválasztott köztársasági elnök az, aki – tekintet nélkül a szavazásban részt vevők számára – a szavazatok többségét elnyerte. A szavazási eljárást legfeljebb három egymásra következő nap alatt be kell fejezni. A köztársasági elnököt a korábbi elnök megbízatásának lejárta előtt legalább 30 nappal, ha pedig a megbízatás idő előtt szűnt meg, a megszűnéstől számított 30 napon belül kell megválasztani.”