EGYEDI ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Hírlevél feliratkozáshoz / Kapcsolatfelvételhez: 

S az adatkezelési nyilatkozatot megismertem és elfogadom, hozzájárulok a megadott személyes adataim kezeléséhez.

EGYEDI ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT AZ INDIREKT.HU PORTÁL HASZNÁLATÁHOZ

Az indirekt.hu egy internetes hírportál, amelynek célja, hogy naprakész információkkal lássa el az olvasókat. 

Az indirekt.hu használata során személyes adatok kezelésére is sor kerül, a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján az adatkezelés szabályait az alábbiak szerint rögzítjük.

Az adatkezelő

Blue Development Kft. (cégnév) 

2045 Törökbálint, Kastély utca 7. (székhely)

13-09187839 (cégjegyzékszám)

25981577-2-13 (adószám)

Az adatkezelő elérhetőségei

[email protected]

Az adatkezelés jogalapja

A weboldalon regisztráció nem történik. Reklám és egyéb marketing célú megkeresés esetén az adatközlés önkéntes, az adatkezelés az érintett előzetes hozzájárulásán alapul. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a) pontja alapján személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul.

Az adatkezelés célja

A regisztráció során megadott adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása, jogosultságának ellenőrzése, kezelése, szolgáltatások igénybe vételének lehetővé tétele, a létrejövő jogviszonyból fakadó jogok és kötelezettségek érvényesítése, valamint az ügyféllel történő kapcsolattartás. A személyes adatok kezelésére csak a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és ideig kerül sor.

A regisztráció során megadott adatok felhasználásának célja továbbá azok elemzése a magasabb minőségű szolgáltatás nyújtása, illetve marketing- és statisztikai célok érdekében.

Az indirekt.hu a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, harmadik fél részére nem adja át.

A kezelt adatok köre

a/ Kötelezően megadott adatok

– név

– e-mail cím

-telefonszám 

b/ a portál használata során önkéntesen megadott adatok

A felhasználó adataihoz hozzáférő személyek

Az indirekt.hu a felhasználók adatainak biztonságos tárolásáért minden elvárhatót megtesz, különös tekintettel

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

– az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

vonatkozó rendelkezéseire.

Az indirekt.hu portál használata során megadott személyes adatokhoz a portál által feljogosított rendszergazdák, illetve a Szolgáltató munkatársai a szolgáltatás működéséhez szükséges mértékben, feladatkörükből eredő tevékenységük körében férhetnek hozzá, kivéve a felhasználói nevet, véleményt, e-mail címet, amit a fórum használata során bármely, a portálra látogató személy megismerhet.

Az indirekt.hu nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó adatait a Szolgáltató a regisztráció fennállása alatt kezeli. A felhasználó kérése esetén a regisztráció megszüntetésre kerül. Szolgáltató a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy más hatóság elrendelte.

Hirdetések

Az indirekt.hu fenntartja a jogot a felületén hirdetések elhelyezésére.

Szerzői jogok

Az Indirekt. hu portál arculata, elrendezése, szerkesztése és teljes tartalma egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik. 

A portál előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom egészét vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni vagy tárolni. 

A portál a saját honlapjáról elérhető, harmadik személyek által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyez el, azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért.

A portál a tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja. 

A felhasználó  adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetősége

Az indirekt.hu a felhasználó kérésére a kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást ad, illetve az adatokat az arra jogosulttól származó kérés esetén módosítja, az esetleges törlési igény bejelentését követően törli.

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet: 

posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: [email protected]

http://naih.hu

Az adatkezelési szabályzat elfogadása

A felhasználó az önkéntes regisztrációval magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen adatkezelési szabályzatot.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a www.indirekt.hu honlapon való közzététellel, amely az érintettek előzetes értesítésének minősül, a jelen adatvédelmi szabályzatot egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő első használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.