2023.12.06
Miklós
Kezdőlap Belföld Normálisak ezek? Huszonkét autónak vágta le a katalizátorát két férfi

Normálisak ezek? Huszonkét autónak vágta le a katalizátorát két férfi

Az elkö­ve­tők az autó­tu­laj­do­no­sok­nak össze­sen több mint 1,9 mil­lió forint kárt okoz­tak.

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség emelt vádat két fér­fi­val szem­ben, akik 2021-ben, három hónap alatt, több város­ban össze­sen 22 gép­ko­csi­ról vág­ták le, vagy pró­bál­ták levág­ni a kata­li­zá­tort.

A két férfi a kiszemelt autók kipu­fo­gó­rend­sze­rét meg­bon­tot­ta, és a levá­gott kata­li­zá­to­ro­kat a leg­több eset­ben ellop­ták. Volt olyan, hogy a lopást azért nem tud­ták befe­jez­ni, mert meg­za­var­ták őket, de olyan is elő­for­dult, hogy a már kivá­gott alkat­részt hát­ra­hagy­ták, miu­tán ész­re­vet­ték, hogy annak egy része hiány­zik.

Az elkö­ve­tők az autó­tu­laj­do­no­sok­nak össze­sen több mint 1,9 mil­lió forint kárt okoz­tak. A lopások után az értékes alkatrészeket eladták és befolyt összegen osztoztak. A két férfi, mint több­szö­rös vissza­eső­ fegy­ház­bün­te­tést, és pénzbírságot is kaphat.